HERNING GYMNASTIK FORENING


Hytten i Jyndevad plantage

I årene op til 2. verdenskrig kom megen inspiration til dansk idræt fra de to store idrætsnationer Sverige og Finland. Løberne fra disse lande tog deres træning meget alvorligt og havde opbygget en fabelagtig grundkondition i de finske og svenske skove. Disse træningsmetoder blev indført i Danmark og da den senere europamester Niels Holst Sørensen var en af løberne i HGF, var det en selvfølge at disse metoder også blev indført i HGF og i plantagerne syd for Herning havde man landets fineste område til dette formål.

I begyndelsen foregik træningen på den måde, at man cyklede fra Herning til Jyndevad, hvor man klædte om ved bredden af en lille sø for derefter at træne hårdt et par timer og derefter cykle hjem igen. Dette stod på i flere år, men efterhånden voksede trangen til egne lokaliteter på stedet.

I de sidste år under 2. verdenskrig var der, trods varemangel, pessimisme og frygt for fremtiden, alligevel en vis pengerigelighed mellem folk. Dette kom HGF til gode, blandt andet gennem nogle basarer, som foreningen i samarbejde med old-boys arrangerede.

HGF er medlem af DGI

Efter en sådan basar, der havde givet det formidable overskud af 6.000 kr., blev det besluttet at opføre en træningshytte i Jyndevad, og der blev nedsat et byggeudvalg og den 26. november l944 blev hytten indviet på en lejet grund på ”æ brink”.

Efter krigens afslutning kom der en finsk badstue til i et anneks til hytten.

Nu var kulissen på plads til et meget aktivt liv omkring hytten og Jyndevad plantage. Al transport til og fra hytten foregik pr. cykel på grund af krigen, men senere blev der arrangeret bustransport og hver søndag kl 08,30 startede i de følgende år en fyldt bus fra Herning for at køre til hytten, hvor et par timers knaldhård skovtræning blev afsluttet med et finsk badstuebad og en kop skoldhed te, inden turen gik hjem til Herning igen.

Sidst i halvtredserne bliver der bygget en ny badstue i beton, men stadigvæk med brændeovn og pumpe.

Mange HGF’ere – måske mest atletikfolk – har tilbragt mange dejlige timer i hytten i årenes løb.

HGF’s old-boys overtog sidst i 50-erne reparations- og vedligeholdelsesarbejdet med hytten og dannede ”Hyttens venner”, der leverer frivillig arbejdskraft.

Old boys gave til HGF’s 50 års jubilæum i l981 var en gennemgribende modernisering af hytten.

Der blev bl.a. indlagt el og vand. Renoveringen kostede 150.000 kr. Udover pengene lagde old-boys medlemmer omkring 3000 frivillige arbejdstimer

Hytten er nu velegnet til små fester, bestyrelsesmøder m.m.

Der er senere sat nye blokhusbrædder på facaden, lagt nyt stråtag, bygget ny skorsten og installeret ny brændeovn.

I l993 oprettedes HGF old-boys hyttefond til sikring af Hytten i Jyndevad

I 1998 købte HGF grunden, hvor hytten ligger.