HERNING GYMNASTIK FORENING                   HGF er medlem af DGI

HERNING GYMNASTIK FORENING

De fælles forhold og interesser i afdelingerne varetages af hovedbestyrelsen. (Yderligere information på næste side)!

ET KORT TILBAGEBLIK!

Herning Gymnastik Forening blev stiftet den 5. Oktober 1931 og er således ved at være en ”agtværdig” organisation med en lang historie, der har involveret flere generationer før vores tid.


Men det er ikke den første HGF. Herning Folkeblad beretter, den 25. September 1905, at en ny gymnastikforening afholdt stiftende generalforsamling på Højskolehjemmet  og at man besluttede at ansøge sognerådet om tilladelse til at benytte skolens gymnastiksal to gange om ugen til øvelser i gymnastik og idræt og muligvis også fodbold på et senere tidspunkt,

Historien om den gamle forening er væk, men HGF lever stadig og er i dag blandt kommunens største idrætsorganisationer med mere end 2000 medlemmer.


HGF er også med i de mange nye tiltag, der er i gang -  vi kan nævne Sportcenter Holing, DGI huset, tilbygning til Herning Svømmehal, som vil gøre Herning til et ”Mekka” i idrætsmæssig henseende.


Takket være mange dygtige trænere og fremsynede bestyrelser er mange gode kræfter stadig i færd med at gøre HGF til en levende forening.


HGF repræsenterer i dag 4 sports- grene i selvstændige afdelinger:

Atletik og Motion

Basket

Gymnastik

Svømning

Atletik og Motionsafdeling